Aanmelden
Voor een afspraak kunt u bellen met Marjo Gootjes, tel 06-42183993.
Of u kunt een email sturen naar info@studiecentraal.nl.

Na een intakegesprek kan er direct gestart worden.

In het intakegesprek met ouders en/of leerling wordt besproken hoe Studie Centraal werkt en welke regels er zijn.
We proberen in beeld te krijgen welke specifieke begeleiding het
beste past bij de leerling en stellen aan de hand daarvan een programma op hoe de leerling het beste geholpen kan worden
met het maximale resultaat.