Binnen Studie Centraal is speciale begeleiding mogelijk voor leerlingen met Autisme, Asperger, PDD-NOS en aanverwante stoornissen. Hiervoor is een speciaal team, bestaande uit een orthopedagoog /gz-psycholoog, m SC M.A. de Graaf, en een leerkracht speciaal onderwijs,
mw M. Gootjes. Dit team heeft veel ervaring met het begeleiden van deze leerlingen.
Voor leerlingen met genoemde stoornissen wordt een behandelplan gemaakt.

De begeleiding is ondersteunend bij de sociale redzaamheid.
Geboden worden:

- activiteiten ter ondersteuning van structuur;
- activiteiten voor het aanbrengen van structuur;
- hulp bij gesproken en geschreven communicatie;
- ondersteuning bij praktische vaardigheden ten behoeve van de zelfredzaamheid;
- ondersteuning bij handelingen ten behoeve van de sociale zelfredzaamheid;
- oefeningen in het aanbrengen van structuur;
- ondersteuning in het voeren van de regie over het eigen leven;
- ondersteuning bij het aangaan van sociale contacten;
- ondersteuning bij het vormgeven van het eigen leven;
- ondersteuning bij oplossen van probleemgedrag;
- hulp om problemen op te lossen en besluiten te nemen.

Door deze ondersteuning is leren en het maken van opdrachten geen probleem meer.

Er wordt een intakegesprek gehouden, waarna het behandelplan wordt opgesteld.
Afspraken over tijden en kosten van de begeleiding worden gemaakt na het intakegesprek.