Studie Centraal helpt ook leerlingen uit het basisonderwijs.
Faalangsttraining, hulp bij leerachterstanden, omgang met dyslexie en dyscalculie.
Door individuele begeleiding gaan leerlingen leren weer leuk vinden, zelfvertrouwen krijgen en weten ze hoe met problemen om te gaan. Heel belangrijk is dat leerlingen leren hoe ze moeten leren. Als je weet hoe je moet leren zul je een stuk zelfbewuster zijn in het voortgezet onderwijs. Juist ook bij de leerling die op de basisschool zo gemakkelijk leert, dat hij/ zij niets hoeft te doen om goede cijfers te halen, kan het voortgezet onderwijs een probleem worden. Opeens moet er wel huiswerk gemaakt worden, maar deze leerling heeft niet geleerd ooit iets te moeten doen om een goed cijfer te halen. De leerling weet ook niet hoe hij/zij moet leren.

Annemarie zat in groep 5 toen haar moeder mij om hulp vroeg. Annemarie was een heel onzeker meisje, werd snel boos en was heel faalangstig. Ze heeft dyslexie en kon niet meer meekomen in de groep. Al vele jaren kreeg ze extra hulp en zat in de hulpklas. Annemarie wilde wel heel graag mee doen in de groep en daarom zocht haar moeder hulp. Nu komt Annemarie één keer per week en wordt individueel begeleid in de gezellige ruimte in Oudkarspel. Er is een leertraject gestart, wat ook met de juf van Annemarie is besproken. Ze heeft geleerd hoe ze moet omgaan met haar dyslexie. In dit uur wordt besproken wat de taalproblemen zijn voor de volgende week. De woorden en spellingsregels worden getraind, zodat ze in de klas mee kan doen. De resultaten zijn geweldig! Annemarie kan weer meedoen in de groep, hoeft niet meer naar de hulpklas, doet mee met de dictees en haalt voldoendes. Maar vooral: Annemarie is weer vrolijk, heeft weer zelfvertrouwen en durft weer te leren en mee te doen!

.