Examentraining en training voor de CITO toets
Examentraining is een specifiek onderdeel van de studiebegeleiding. Studenten kunnen oefenexamens maken, worden extra overhoord en kunnen oefenen met luistertoetsen. Ook bereiden wij de mondelinge taalexamens voor door de leerling te oefenen in het formuleren van goede zinnen in de buitenlandse taal. In overleg kan speciale hulp worden geboden.

Voor de basisschoolleerling is het belangrijk om na de basisschool op de juiste plek te komen in het voortgezet onderwijs. Door de CITO toets te trainen komt uw kind op de juiste plek!

In de zomervakantie werd ik gebeld door de moeder van Jan. Hij was blijven zitten in de brugklas. Op de CITOtoets had hij zo laag gescoord, dat hij niet naar de VMBO toe kon.
Hij was verwezen naar de richting kader met leerwegondersteuning. Jan was een slimme jongen, die echter totaal niet meer gemotiveerd was om ook maar iets te doen. Dit uitte zich in dwars gedrag op school en onbegrepen zijn. En nu was hij nog blijven zitten ook! In de zomervakantie kwam hij een paar keer naar Studie Centraal. Er werd gewerkt aan zijn houding, er werd hem geleerd hoe hij moest leren en de nodige leerstof werd hem aangeboden. Jan zijn zelfvertrouwen groeide en toen hij na de zomervakantie de eerste dag op school kwam, zei hij heel verbaasd: “ de leraren zijn veel aardiger voor mij en helpen mij”. Nu is Jan zo gemotiveerd dat hij na dit schooljaar in de tweede van het VMBOt geplaatst zal worden.

Dit probleem bij Jan had voorkomen kunnen worden als hij voor de CITO toets de juiste hulp had gekregen bij Studie Centraal.