Tijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 14.30 tot 17.30 uur.

Ook andere tijden zijn mogelijk als dit nodig mocht zijn.